Privacy- en cookie statement

Informatie over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens

Triodos Bank NV respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website. Met dit Privacy- en cookie statement wil Triodos Bank NV u inzicht geven in de wijze waarop zij met uw privacy omgaat. In dit statement wordt belangrijke informatie gegeven over de wijze waarop en voor welke doeleinden Triodos Bank NV persoonsgegevens verwerkt en cookies plaatst.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat u (als natuurlijk persoon) direct of indirect kan identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer, geboortedatum.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Triodos Bank NV voor het beoordelen en accepteren van een klant, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant met betrekking tot (financiële) producten en diensten en het afwikkelen van het betalingsverkeer. Daarnaast gebruikt zij deze gegevens voor het verrichten van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, het beheren van relaties met klanten met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen, het uitvoeren van marketingactiviteiten en om te voldoen aan de wet.

Bezwaar maken, gegevens inzien of corrigeren

Wilt u geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Triodos Bank NV. Ook hebt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Triodos Bank NV. De contactgegevens van Triodos Bank kunt u hieronder vinden.

Naleving wet en gedragscode

Bij de verwerking van persoonsgegevens leeft Triodos Bank NV de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen na, zodat uw privacy wordt gewaarborgd. Deze Gedragscode, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, kunt u vinden op www.nvb.nl .

Triodos Bank NV heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (‘CBP’) waar ze zijn opgenomen in het register.

Het gebruik van websites

Triodos Bank NV heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van haar websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Het gaat om de volgende websites/domeinen:

Opname van klantgesprekken

Telefoongesprekken gevoerd door medewerkers van de Afdeling Klantcontact kunnen opgenomen worden voor coachingsdoeleinden. Deze opnames worden na 7 dagen automatisch gewist.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die u bezoekt, geplaatst wordt op uw computer of andere apparaten zoals een mobiele telefoon of tablet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om gegevens van bezoekers te onthouden, of om bezoekers over verschillende websites te volgen. Hierdoor kunnen websites bijvoorbeeld de gebruikerservaring verbeteren en bepaalde webstatistieken bijhouden, zoals het aantal bezoekers van de website.

Waarom gebruikt Triodos Bank cookies?

Triodos Bank gebruikt cookies voor de hiervoor genoemde redenen op haar websites en in haar digitale nieuwsbrieven. Onderaan dit Privacy- en cookie statement kunt u in detail zien welke cookies Triodos Bank NV plaatst en welk doel ze dienen. We slaan op verzoek van bezoekers gegevens op zoals gebruikersnaam of -nummer in Internet Bankieren, maar nooit persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden of IP-adressen (identificatienummer van uw computer op internet).

Triodos Bank NV gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van www.triodos.nl. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt, zodat het gedrag van individuele bezoekers daaruit niet te herleiden is.

Voor de Internet Bankieren omgeving (https://bankieren.triodos.nl) gebruiken we eenvoudige webstatistieken. Deze informatie is alleen binnen Triodos Bank NV opgeslagen en te gebruiken.

Wie plaatsen er nog meer cookies?

Ook worden er bij uw bezoek aan de website van Triodos Bank NV cookies geplaatst door derden. Triodos Bank werkt voor campagnes namelijk samen met externe partijen die soms gebruik maken van cookies om hiermee op uw interesses toegespitste advertenties te kunnen tonen. Wie naast Triodos Bank NV cookies plaatsen en met welk doel dit gebeurt vindt u terug in het tweede schema ‘Cookies van derden’, zoals opgenomen onderaan dit Privacy- en cookie statement.

Hoe verwijder ik cookies?

U kunt cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen of verwijderen. U kunt dit op de volgende manier doen:

  • Safari: Ga naar ‘Voorkeuren’- ‘Privacy’ en geef aan dat u alle cookies wilt blokkeren.
  • Firefox: Ga naar ‘Extra’ – ‘Opties’ – ‘Privacy’ en haal het vinkje weg bij cookies van websites accepteren.
  • Internet Explorer: Klik rechtsboven op het tandwiel icoon en kies ‘Internetopties’ – ‘Privacy’ – ‘Instellingen’ – ‘ Geavanceerd’, hier kunt u de cookies uitschakelen of vragen om een bevestiging wanneer er een cookie wordt geplaatst.
  • Chrome: Klik rechtsboven op het steeksleutel icoon en kies ‘Opties’ – ‘Geavanceerde opties’ – ‘Instellingen voor inhoud’ en klik aan bij cookies: sites niet toestaan gegevens in te stellen en voorkomen dat cookies van derden worden ingesteld.

Wijzigingen Privacy- en cookie statement

Doordat de privacy wetgeving en Gedragscode van tijd tot tijd worden aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy- en cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient dan ook aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen indien u de website van Triodos Bank NV bezoekt.

Vragen?

Hebt u nog vragen over dit Privacy- en cookie statement? Neem dan contact op met onze Afdeling Klantcontact